Group 10 Created with Sketch.

Nagrywanie Czynności TerenowychDostępne już od 2 stycznia 2019 r.

Już 2 stycznia 2019 r. Currenda dostarczy komornikom sądowym aplikację, dzięki której zrealizują wszystkie obowiązki dotyczące nagrywania czynności terenowych.

Dowiedz się więcej

Przypisywanie nagrań do konkretnej sprawy egzekucyjnej

Dzięki integracji aplikacji NCT z aplikacjami komorniczymi możesz w prosty sposób przypiąć nagranie do konkretnej sprawy. Aplikacja pozwala na przypisanie, zarządzanie i przechowywanie nagrań w sposób nieobciążający działania aplikacji komorniczej i jej bazy danych.

Stały dostęp do podglądu nagrania

Aplikacja zapewnia możliwość podejrzenia i odsłuchania nagrania, celem przypisania do właściwej sprawy egzekucyjnej. Dodatkowo dzięki integracji możesz odtworzyć nagranie klikając w link z poziomu aplikacji komorniczej.

Bezpieczne udostępnianie nagrań

Aplikacja daje możliwość udostępnienia nagrania stronom i innym uczestnikom postępowania z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Niezmienność i bezpieczeństwo oryginalnego nagrania

Aplikacja zapewnia integralność zapisu oraz ochronę przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną zmianą.

Nanoszenie wymaganych metadanych (informacji)

Opcje przypisywania odpowiednich metadanych (informacji o nagraniu) na poziomie aplikacji takich jak data, dane dłużnika i miejsce czynności.

Automatyzacja procesu i zgodność z przepisami

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą sprzętu do nagrywania. Zapewnij sobie kompleksową i zgodną z przepisami realizację czynności terenowych.

Kompleksowe rozwiązanie

Nowoczesny interfejs rozwiązania, automatyzacja procesu oraz integracja z aplikacjami komorniczymi dzięki którym komornik sądowy nie musi poświęcić na obsługę nagrań czynności terenowych ani minuty więcej, niż jest to rzeczywiście niezbędne.

Do realizacji zadań związanych z nagrywaniem czynności terenowych nie wystarczy jedynie posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa propozycję urządzeń spełniających wymogi techniczne Rozporządzenia. Jeśli nie chcą Państwo tracić czasu na szukanie, weryfikowanie parametrów sprzętu, możecie Państwo skorzystać z opcji zakupu urządzeń w ramach kompleksowej usługi.

Interaktywna „Nowa Currenda”

Zapoznaj się z najważniejszymi funkcjami aplikacji Nagrywanie Czynności Terenowych.

Wersja podstawowa

0 miesięcznie

Wersja rozszerzona

50 miesięcznie

FUNKCJE APLIKACJI DO OBSŁUGI NCT
Udostępnianie nagrań stronom i uczestnikom postępowania ręcznie, poza aplikacją za pomocą konta w aplikacji NCT zabezpieczonego jednorazowym kodem PIN
Zlinkowanie zapisu z aplikacją komorniczą (tworzenie nowej czynności bezpośrednio w historii sprawy aplikacji komorniczej) ręcznie automatycznie
Dopisanie sygnatury sprawy głównej ręcznie automatycznie na podstawie nazwy pliku z kamery
Dopisanie sygnatur spraw przyłączonych do nagrania (kolejnych). Jeden egzemplarz nagrania jest zlinkowany ze wszystkimi sprawami przyłączonymi ręcznie na podstawie listy sygnatur z aplikacji komorniczej (możliwość wyszukania np. do dłużniku)
Wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich zapisów ręcznie automatycznie
Filtrowanie & wyszukiwanie po sygnaturze po wszystkich atrybutach (elastyczne)
Aplikacja sugeruje numerację części nagrania (jeśli nagranie dokonywane jest w częściach), użytkownik je akceptuje i grupuje w ramach sygnatury sprawy ręcznie automatycznie
Dodawanie metadanych pochodzących z aplikacji komorniczych ręcznie z wykorzystaniem danych pobieranych z aplikacji komorniczych
Dodawanie innych metadanych ręcznie ze zdefiniowanej listy
Więcej informacji
Logowanie danymi dostępowymi z aplikacji komorniczej (ten sam login i hasło) tak tak
Zabezpieczenie integralności nagrania kluczem automatycznie automatycznie
Możliwość podejrzenia nagrania z poziomu aplikacji NCT celem przypisania prawidłowej sygnatury tak tak
Dodawanie metadanych pochodzących w pliku zapisu (typu data) automatycznie automatycznie
Po kliknięciu w link w aplikacji komorniczej otwiera się aplikacja NCT umożliwiająca podgląd nagrania automatycznie automatycznie
Nierozerwalne połączenie metadanych z nagraniem tak tak
Rejestracja zmian metadanych automatycznie automatycznie
Zmiany w kopii zapisu, eksport pliku, możliwość dodania kolejnej wersji zapisu do sygnatury sprawy ręcznie, poza aplikacją ręcznie, poza aplikacją
Wersja podstawowa

0 miesięcznie

Udostępnianie nagrań stronom i uczestnikom postępowania
ręcznie, poza aplikacją
Zlinkowanie zapisu z aplikacją komorniczą (tworzenie nowej czynności bezpośrednio w historii sprawy aplikacji komorniczej)
ręcznie
Dopisanie sygnatury sprawy głównej
ręcznie
Dopisanie sygnatur spraw przyłączonych do nagrania (kolejnych). Jeden egzemplarz nagrania jest zlinkowany ze wszystkimi sprawami przyłączonymi
ręcznie
Wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich zapisów
ręcznie
Filtrowanie & wyszukiwanie
po sygnaturze
Aplikacja sugeruje numerację części nagrania (jeśli nagranie dokonywane jest w częściach), użytkownik je akceptuje i grupuje w ramach sygnatury sprawy
ręcznie
Dodawanie metadanych pochodzących z aplikacji komorniczych
ręcznie
Dodawanie innych metadanych
ręcznie
Logowanie danymi dostępowymi z aplikacji komorniczej (ten sam login i hasło)
tak
Zabezpieczenie integralności nagrania kluczem
automatycznie
Możliwość podejrzenia nagrania z poziomu aplikacji NCT celem przypisania prawidłowej sygnatury
tak
Dodawanie metadanych pochodzących w pliku zapisu (typu data)
automatycznie
Po kliknięciu w link w aplikacji komorniczej otwiera się aplikacja NCT umożliwiająca podgląd nagrania
automatycznie
Nierozerwalne połączenie metadanych z nagraniem
tak
Rejestracja zmian metadanych
automatycznie
Zmiany w kopii zapisu, eksport pliku, możliwość dodania kolej wersji zapisu do sygnatury sprawy
ręcznie, poza aplikacją
Wersja rozszerzona

50 miesięcznie

Udostępnianie nagrań stronom i uczestnikom postępowania
za pomocą konta w aplikacji NCT zabezpieczonego jednorazowym kodem PIN
Zlinkowanie zapisu z aplikacją komorniczą (tworzenie nowej czynności bezpośrednio w historii sprawy aplikacji komorniczej)
automatycznie
Dopisanie sygnatury sprawy głównej
automatycznie na podstawie nazwy pliku z kamery
Dopisanie sygnatur spraw przyłączonych do nagrania (kolejnych). Jeden egzemplarz nagrania jest zlinkowany ze wszystkimi sprawami przyłączonymi
na podstawie listy sygnatur z aplikacji komorniczej (możliwość wyszukania np. do dłużniku)
Wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich zapisów
automatycznie
Filtrowanie & wyszukiwanie
po wszystkich atrybutach (elastyczne)
Aplikacja sugeruje numerację części nagrania (jeśli nagranie dokonywane jest w częściach), użytkownik je akceptuje i grupuje w ramach sygnatury sprawy
automatycznie
Dodawanie metadanych pochodzących z aplikacji komorniczych
z wykorzystaniem danych pobieranych z aplikacji komorniczych
Dodawanie innych metadanych
ze zdefiniowanej listy
Logowanie danymi dostępowymi z aplikacji komorniczej (ten sam login i hasło)
tak
Zabezpieczenie integralności nagrania kluczem
automatycznie
Możliwość podejrzenia nagrania z poziomu aplikacji NCT celem przypisania prawidłowej sygnatury
tak
Dodawanie metadanych pochodzących w pliku zapisu (typu data)
automatycznie
Po kliknięciu w link w aplikacji komorniczej otwiera się aplikacja NCT umożliwiająca podgląd nagrania
automatycznie
Nierozerwalne połączenie metadanych z nagraniem
tak
Rejestracja zmian metadanych
automatycznie
Zmiany w kopii zapisu, eksport pliku, możliwośćdodania kolej wersji zapisu do sygnatury sprawy
ręcznie, poza aplikacją

Jestem zainteresowany zakupem i chce otrzymać ofertę

Group 35 Created with Sketch.
Copyright © 1995 2019 Currenda Sp. z o.o. Wspieramy profesjonalistów

Wykorzystujemy ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z tej strony internetowej. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z naszymi Informacjami dotyczącymi korzystania z cookies.

Zgadzam się